Συρμάτινα μεταλλικά πλαίσια παλέτας
Box Pallets

   
G 8
Εξωτερικές Διαστάσεις 1215x815x(Η) 1015 mm
Διάσταση Πλέγματος 60 x 100 mm
Δυνατότητα Φόρτωσης 800 kg
Δυνατότητα Στοίβαξης έως 4 τεμάχια
G 8 Η (Ψηλό)
Εξωτερικές Διαστάσεις 1215x815x(Η) 1485 mm
Διάσταση Πλέγματος 100 x 100 mm
Δυνατότητα Φόρτωσης 800 kg
Δυνατότητα Στοίβαξης έως 2 τεμάχια

G 12
Εξωτερικές Διαστάσεις 1215x1015x(Η) 1015 mm
Διάσταση Πλέγματος 60 x 100 mm
Δυνατότητα Φόρτωσης 800 kg
Δυνατότητα Στοίβαξης έως 4 τεμάχια


G 8  Β (Χαμηλό)
Εξωτερικές Διαστάσεις 1215x815x(Η) 535 mm
Διάσταση Πλέγματος 50 x 50 mm
Δυνατότητα Φόρτωσης 800 kg
Δυνατότητα Στοίβαξης έως 4 τεμάχια

Αξεσουάρ


ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
Προσαρμόζεται ακριβώς, δίνοντας τη δυνατότητα
διαχωρισμού του εσωτερικού της κατασκευής.
   

Δυνατότητες Αποθήκευσης και Στοίβαξης

Η κατασκευή είναι πτυσσόμενη για να αποθηκεύεται εύκολα όταν δεν χρησιμοποιείται


Η κατασκευή παρέχει την
δυνατότητα στοίβαξης  σε ύψος

Επίπεδη στοίβαξη 1 τεμαχίου

Επίπεδη στοίβαξη 20 τεμαχίων

Γιάννης Γλύκας & Σια. Φανερωμένης 19. 15561 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ. 210 6543656.